Nabízíme

Našim zákazníkům chceme pomáhat na jejich cestě k uskutečnění jejich stavebních cílů. Nabízíme jim proto ne jen izolované výrobky či služby, ale řešení. Usilujeme o to, abychom dokázali poskytnout takovou službu, kdy si zákazník může svobodně vybírat ze široké škály možných řešení nabízejících se na stavebním trhu. Chceme všem zákazníkům umožnit, aby si sami zvolili řešení, které se nejvíce blíží jejich představě o kvalitě a ceně.

Vyhledávání

Kontakt

Stavebniny-Kvapil Sobotecká 133 Turnov 51101 481 323 277
603 225 887